thương của hai số là 1 và tích của chúng là 100 . tìm tổng của hai số

thương của hai số là 1 và tích của chúng là 100 . tìm tổng của hai số

2 bình luận về “thương của hai số là 1 và tích của chúng là 100 . tìm tổng của hai số”

 1. Giải đáp + lời giải
  Tích là 100 thì những số đó có thể là :
  ⇒ 10 x 10
  ⇒ 20 x 5
  ⇒ 50 x 2 
  ⇒ 1 x 100 
  ⇒ 4 x 25 ,…..
  Mà thương của 2 là 1 nên 2 số đó là 10 và 10
  Vì : 10 : 10 = 1
  Tổng của 2 số là : 
  10 + 10 = 20
                Đáp số : 20
    hoaita3884

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới