Tích của 2 số bằng 1824 nếu tăng thừa số thứ 2 thêm 5 đơn vị thì ta được tích mới bằng 2304.Tìm 2 số đó

Tích của 2 số bằng 1824 nếu tăng thừa số thứ 2 thêm 5 đơn vị thì ta được tích mới bằng 2304.Tìm 2 số đó

2 bình luận về “Tích của 2 số bằng 1824 nếu tăng thừa số thứ 2 thêm 5 đơn vị thì ta được tích mới bằng 2304.Tìm 2 số đó”

 1. gọi số thứ 1 là A
  gọi số thứ 2 là B ta có
  A×B=1824
  (A+5)×B=2304
  A×B+5×B=2304
  1824+5B=2304
  5B           =2304-1824
  5B           =480
  B             =96
  A=2304÷96=24
  vậy A=24 : B=96
   

  Trả lời
 2. Ta gọi như sau:Thừa số thứ nhất là x
                          Thừa số thứ hai là y
  +>Ta có
  x.y=1824
  x.y+5.y=2304
  ta thay x.y = 1824
  1824+5.y=2304
  =>y.5=480=>y=96
  =>x=1824:96=19
  Vậy y=96,x=19
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới