tìm 1 số, biết 20 % của số đó là 420 tìm 1 số,biết 15 % của số đó là 850

tìm 1 số, biết 20 % của số đó là 420
tìm 1 số,biết 15 % của số đó là 850

2 bình luận về “tìm 1 số, biết 20 % của số đó là 420 tìm 1 số,biết 15 % của số đó là 850”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  tìm 1 số, biết 20 % của số đó là 420 
   420xx20%=420xx20/100=84
  tìm 1 số,biết 15 % của số đó là 850
    850xx15%=850xx15/100=127,5

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Tìm 1 số, biết 20% của số đó là 420
  Số đó là : (420×20):100%=84
  – Tìm 1 số, biết 15% của số đó là 850
  Số đó là : 850×15:100=127,5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới