Tìm 1 số biết 60% của nó là 144

Tìm 1 số biết 60% của nó là 144

2 bình luận về “Tìm 1 số biết 60% của nó là 144”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới