Tìm x: 12,35 x X + 1,25 x X = 400

Tìm x:
12,35 x X + 1,25 x X = 400

2 bình luận về “Tìm x: 12,35 x X + 1,25 x X = 400”

 1. 12,35×X+1,25×X=400
  X×(12,35+1,25)  =400
  X×13,6               =400
  X                        =400÷13,6
  X                        =500/17
  Vậy X=500/17
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới