Tìm 15 của 320kg; b) Tìm 24% của 235m2; c) Tìm 0,4% của 350.

Tìm 15 của 320kg;
b) Tìm 24% của 235m2;
c) Tìm 0,4% của 350.

2 bình luận về “Tìm 15 của 320kg; b) Tìm 24% của 235m2; c) Tìm 0,4% của 350.”

 1. a)                                                                        Bài giải

  15% của 320kg là:320 x 15 : 100=48(kg)Đáp số:48kgb)                                                                       Bài giải

  24% của 235m2 là:
  235 x 24 : 100=56,4(m2)
  Đáp số:56,4m2
  c)                                                                       Bài giải
  0,4% của 350 là:
  350 x 0,4 : 100=1,4
  Đáp số:1,4
  ————————————————————————————————————–
  Cho mình xin 5 sao,cảm ơn và bình chọn hay nhất
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới