Tìm 1STN sao cho cả ts và mscuar p/s 31/41 trừ số đó =5/7

Tìm 1STN sao cho cả ts và mscuar p/s 31/41 trừ số đó =5/7

2 bình luận về “Tìm 1STN sao cho cả ts và mscuar p/s 31/41 trừ số đó =5/7”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hiệu mẫu số và tử số là :
    41 – 31 = 10   
  Hiệu số phần bằng nhau là :
    7 – 5 = 2   (phần)
  Mẫu số sau khi trừ số tự nhiên đó là :
    10 : 2 xx 7 = 35   
  Số tự nhiên phải tìm là :
    41 – 35 = 6   
  Đáp số :   6   

  Trả lời
 2. Answer  
  Hiệu của mẫu số và tử số có là 
  41 – 31 = 10
  Hiệu số phần bằng nhau là
  7 – 5 = 2 ( phần )
  Mẫu số sao khi trừ số tự nhiên đó là
  10 : 2 xx7 = 35  
  Số tự nhiên phải tìm là
  41 – 35 = 6
  Đáp số : 6  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới