Tìm 55% của 1520kg. 77% của 1230m.85% của 10000km2. 33% của 789 Lít

Tìm 55% của 1520kg. 77% của 1230m.85% của 10000km2. 33% của 789 Lít

2 bình luận về “Tìm 55% của 1520kg. 77% của 1230m.85% của 10000km2. 33% của 789 Lít”

 1. Tìm
  55% của 1520kg.
  1520 : 100 x 55 = 836 kg
  77% của 1230m.
  1230 : 100 x 77 = 947,1 m
  85% của 10000km2.
  10000 : 100 x 85 = 8500 km2
  33% của 789 Lít
   789 : 100 x 33= 260,37 lít

  Trả lời
 2. **55% của 1520kg là:
  1520xx55:100=836(kg)
  **77% của 1230m là:
  1230xx77:100=947,1(m)
  **75% của 10000km^2 là:
  10000xx75:100=7500(km^2)
  **33% của 789l là:
  789xx33:100=260,37(l)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới