tìm X X:9,4=23,5 Xx28=12,8 2,21:X=0,85 X+3,5=4,72+2,28 X-7,2=3,9+2,5 67,8-X+2,3=34,1

tìm X
X:9,4=23,5
Xx28=12,8
2,21:X=0,85
X+3,5=4,72+2,28
X-7,2=3,9+2,5
67,8-X+2,3=34,1

2 bình luận về “tìm X X:9,4=23,5 Xx28=12,8 2,21:X=0,85 X+3,5=4,72+2,28 X-7,2=3,9+2,5 67,8-X+2,3=34,1”

 1. Giải đáp :
  lời giải :
  x : 9,4 = 23,5
         x = 23,5 xx 9,4
         x = 220,9
  Vậy x = 220,9
  ———————–
  x xx 28 = 12,8
          x = 12,8 : 28
          x = 16/35
  Vậy x = 16/35
  ———————–
  2,21 : x = 0,85
           x = 2,21 : 0,85
           x = 2,6
  Vậy x = 2,6
  ———————–
  x + 3,5 = 4,72 + 2,28
  x + 3,5 = 7
           x = 7 – 3,5
           x = 3,5
  Vậy x = 3,5
  ————————-
  x – 7,2 = 3,9 + 2,5
  x – 7,2 = 6,4
          x = 6,4 + 7,2
          x = 13,6
  Vậy x = 13,6
  ————————
  67,8 – x + 2,3 = 34,1
           67,8 – x = 34,1 – 2,3
           67,8 – x = 31,8
                     x = 67,8 – 31,8
                     x = 36
  Vậy x = 36

  Trả lời
 2. x : 9,4 = 23,5
  x = 23,5 . 9,4
  x = 220,9
  ———-
  x xx 28 = 12,8
  x = 12,8 : 28
  x = 16/35
  ———-
  2, 21 : x = 0,85
  x = 2,21 : 0,85
  x = 2,6
  ———-
  x + 3,5 = 4,72 + 2,28
  x + 3,5 = 7
  x = 7 – 3,5
  x = 3,5
  ———-
  x – 7,2 = 3,9 + 2,5
  x – 7,2 = 6,4
  x = 6,4 + 7,2
  x = 13,6
  ———-
  67, 8 – x + 2,3 = 34,1
  67, 8 – x = 34,1 – 2,3
  67, 8 – x = 31,8
  x = 67,8 – 31,8
  x = 36
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới