Tìm x: a) X : 0,25 + X x 0,25 =3,4 b) 0,7 : X = 0,75 -0,5 : X giúp mik nha, mik đang cần vội có j chấm sau

Tìm x:
a) X : 0,25 + X x 0,25 =3,4
b) 0,7 : X = 0,75 -0,5 : X
giúp mik nha, mik đang cần vội có j chấm sau

1 bình luận về “Tìm x: a) X : 0,25 + X x 0,25 =3,4 b) 0,7 : X = 0,75 -0,5 : X giúp mik nha, mik đang cần vội có j chấm sau”

 1. a)
  x:0,25+x×0,25=3,4
  x:1/4+x×1/4=3,4
  4x+1/4x=3,4
  4,25x=3,4
         x=3,4:4,25
         x=0,8
  Vậy, x=0,8
  b)
  0,7:x=0,75-0,5:x
  0,7:x+0,5:x=0,75
  (0,7+0,5):x=0,75
  1,2:x=0,75
       x=1,2:0,75
       x=1,6
  Vậy, x=1,6
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới