Tìm x: a) X x 22,53=59,12+6,13 b)X x 2,4=48 x 10

Tìm x:
a) X x 22,53=59,12+6,13
b)X x 2,4=48 x 10Viết một bình luận

Câu hỏi mới