tìm a biết: a: 100 + 0,09 x a = 5,78

tìm a biết: a: 100 + 0,09 x a = 5,78

2 bình luận về “tìm a biết: a: 100 + 0,09 x a = 5,78”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a: 100 + 0,09 xx a = 5,78
  a xx 0,01 + 0,09 xx a = 5,78
  a xx (0,01+0,09)=5,78
  a xx 0,1 = 5,78
  a = 5,78:0,1
  a = 57,8
  Vậy a= 57,8
   

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   a)a:100+0,09xxa=5,78
  =>axx0,01+0,09xxa=5,78
  =>axx(0,01+0,09)=5,78
  =>axx0,1=5,78
  =>a=5,78:0,1
  =>a=5,78xx10
  =>a=57,8
  Vậy a=57,8

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới