tìm a biết a x 40% = 800 vậy khi biết x thì tìm đáp án của x + 40 : 20 – 14 + 300

tìm a biết a x 40% = 800
vậy khi biết x thì tìm đáp án của x + 40 : 20 – 14 + 300Viết một bình luận

Câu hỏi mới