Tìm abc,biết rằng 90abc : abc = 721 Nhanh nha

Tìm abc,biết rằng 90abc : abc = 721
Nhanh nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới