tìm bốn số chẵn liên tiếp biết tổng của chúng là 220

tìm bốn số chẵn liên tiếp biết tổng của chúng là 220
Viết một bình luận