Tìm diện tích hình tròn biết đường kính của nó là 4,2 dm

Tìm diện tích hình tròn biết đường kính của nó là 4,2 dm

2 bình luận về “Tìm diện tích hình tròn biết đường kính của nó là 4,2 dm”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bán kính của hình tròn là : 
  1/2 xx 4,2 = 2,1(dm)
  Diện tích của hình tròn là : 
  3,14 xx2,1 xx 2,1 = 13,8474(dm^2)
  Đáp số : 13,8474dm^2
  __
  Áp dụng công thức : 
  Tính bán kính : r = 1/2 xx d
  Tính đường kính : d = 2 xx r
  Tính diện tích : S=π xx r^2
  \color{blue}{\text{Táo Babyy}}

  Trả lời

Viết một bình luận