tìm giá trị của x nếu x : 30% = 30 . Gía trị của x là

tìm giá trị của x nếu x : 30% = 30 . Gía trị của x làViết một bình luận

Câu hỏi mới