tìm hai giá trị số của x sao cho : 3,9 < x < 4,1

tìm hai giá trị số của x sao cho : 3,9 < x < 4,1

2 bình luận về “tìm hai giá trị số của x sao cho : 3,9 < x < 4,1”

 1. @ H A N
  Tìm giá trị số của x sao cho : 3,9 < x < 4,1
                        Giải
  Số lớn hơn 3,9 và nhỏ hơn 4,1 : 4,0 ( 4,0 đồng nghĩa với 4 )
  x = 4
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới