tìm hai số tự nhiên khác nhau có tổng gấp 5 lần hiệu của chúng .

tìm hai số tự nhiên khác nhau có tổng gấp 5 lần hiệu của chúng .Viết một bình luận

Câu hỏi mới