Tìm một số biết 25% của số đó là 60 m

Tìm một số biết 25% của số đó là 60 m

2 bình luận về “Tìm một số biết 25% của số đó là 60 m”

 1. Giải đáp:
  Số đó là :
  60 : 25% = 240 (m)
  Vậy số đó là 240m.
  Áp dụng
  – Tìm một số khi biết n% của số đó là a, ta tính a : n%.
  $#tientoan$
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới