tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng , nếu viết chữ số 0 xen vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó ta đc

tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng , nếu viết chữ số 0 xen vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó ta đc số mới và viết thêm chữ số 2 vào bên trái số mới thì ta đc một số gấp 6 lần số mới

1 bình luận về “tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng , nếu viết chữ số 0 xen vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó ta đc”

 1. Giải đáp:
  50
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi số phải tìm là ab
  Viết thêm chữ số 0xen giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị ta được số a0b
  Ta có :
  ab x 10 = a0b 
  Vậy b = 0 và số phải tìm có dạng a00
  Viết thêm chữ số 1 vào bên trái số a00 ta được số 1a00
  Ta có :
  1a00 = 3 x a0
  Giải ra ta được a = 5
  Vậy số phải tìm là 50

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới