tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải số đó ta được số mới mà hiệu của số mới và số đã cho bằng

tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải số đó ta được số mới mà hiệu của số mới và số đã cho bằng 135.

2 bình luận về “tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải số đó ta được số mới mà hiệu của số mới và số đã cho bằng”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì khi bỏ chữ số 0   ở tận cùng bên phải nên số cũ gấp   10   lần số mới
  Hiệu số phần bằng nhau là :
    10 – 1 = 9   (phần)
  Số cần tìm là : 
    135 : 9 xx 10 = 150   
  Đáp số :   150  
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số có 3 chữ số cần tìm là ab0
  Ta có:
  ab0 – ab = 135
  => 10 xx ab – ab = 135
  => 9 xx ab = 135
  => ab = 15
  => ab0 = 150
  toVậy số cần tìm là 150

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới