tìm số dư trong phép chia sau 37 :2,3 lấy 3 chữ số thập phân của thương tìm số dư trong phép chia sau 5,378:2,25 lấy 4 chữ số

tìm số dư trong phép chia sau 37 :2,3 lấy 3 chữ số thập phân của thương
tìm số dư trong phép chia sau 5,378:2,25 lấy 4 chữ số ở phần thập phân của thương

2 bình luận về “tìm số dư trong phép chia sau 37 :2,3 lấy 3 chữ số thập phân của thương tìm số dư trong phép chia sau 5,378:2,25 lấy 4 chữ số”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới