tìm số thập phân biết khi lấy số đó chia cho 3 rồi cộng với 15,3 thì được kết quả là 21,16

tìm số thập phân biết khi lấy số đó chia cho 3 rồi cộng với 15,3 thì được kết quả là 21,16

2 bình luận về “tìm số thập phân biết khi lấy số đó chia cho 3 rồi cộng với 15,3 thì được kết quả là 21,16”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là x.
  x:3+15,3=21,16
  x:3=21,16-15,3
  x:3=5,86
  x=5,86xx3
  x=17,58
  Vậy số cần tìm là 17,58

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số cần tìm là x
  Ta có: x : 3 + 15,3 = 21,16 
  x : 3 = 5,86
  x = 5,86 x 3 
  x = 17,58 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới