Tìm số tự nhiên a sao cho giá trị biểu thức: 2020+a- 2020:a là bé nhất

Tìm số tự nhiên a sao cho giá trị biểu thức:
2020+a- 2020:a là bé nhấtViết một bình luận

Câu hỏi mới