tìm trung bình công của 13 số liên tiếp tăng dần có số cuối là 100

tìm trung bình công của 13 số liên tiếp tăng dần có số cuối là 100Viết một bình luận

Câu hỏi mới