Tính A A=1/3 : 3/5 : 5/7 : … : 97/99

Tính A
A=1/3 : 3/5 : 5/7 : … : 97/99

2 bình luận về “Tính A A=1/3 : 3/5 : 5/7 : … : 97/99”

 1. A=[1]/[3]:[3]/[5]:[5]/[7]: … :[97]/[99]
  =[1]/[3].[5]/[3].[7]/[5]. … .[99]/[97]
  =[1.5.7. … .99]/[3.3.5. … .97]
  =[1.99]/[3.3]
  =[99]/[9]
  =11
  Vậy A=11

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới