tính `a)`diện tích xung quanh hình lập phương có cạnh `100` cm `b)` Tính thể tích nó (cũng là hình lập pương và có cạnh `190c

tính `a)`diện tích xung quanh hình lập phương có cạnh `100` cm
`b)` Tính thể tích nó (cũng là hình lập pương và có cạnh `190cm` )

2 bình luận về “tính `a)`diện tích xung quanh hình lập phương có cạnh `100` cm `b)` Tính thể tích nó (cũng là hình lập pương và có cạnh `190c”

 1.   a) Diện tích xung quanh hình lập phương đó là :
  100 xx 100 xx 4 = 40000 (cm^2)
    b) Thể tích hình lập phương đó là :
  190 xx 190 xx 190 = 6  859  000 (cm^3) = 6859 (m^3)
        Đáp số : a) 40000cm^2
                        b) 6859m^3
  __________________________________________________
    HÌNH LẬP PHƯƠNG :
  Sxq = a xx a  xx 4
  V = a xx a xx a
   

  Trả lời
 2. a) Diện tích xung quanh hình lập phương là :
  100xx100xx4=40000(cm^2)
  b) Thể tích của hình lập phương là :
  190xx190xx190=6859000(cm^3)
  Đáp số :a)40.000cm^2
  b)6.859.000cm^3           
  color{skyblue}{Cow} 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới