Tính bằng cách hợp lí 1/4 + 5/9 + 3/4 3 phút 25 gi = …. giây 1/20 thế kỉ = …. năm 3`g15’p = …. p’ 420gi =

Tính bằng cách hợp lí
1/4 + 5/9 + 3/4
3 phút 25 gi = …. giây 1/20 thế kỉ = …. năm 3`g15’p = …. p’
420gi = ….’p 4000kg = ….tấn 7 tạ 20kg = ……….kg

2 bình luận về “Tính bằng cách hợp lí 1/4 + 5/9 + 3/4 3 phút 25 gi = …. giây 1/20 thế kỉ = …. năm 3`g15’p = …. p’ 420gi =”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\dfrac{1}{4}$ + $\dfrac{5}{9}$ + $\dfrac{3}{4}$ =( $\dfrac{1}{4}$ + $\dfrac{3}{4}$ ) + $\dfrac{5}{9}$ = 1 + $\dfrac{5}{9}$ = $\dfrac{14}{9}$
  $\text{3 phút 25 giây = 180 giây + 25 giây = 205 giây}$
  $\text{$\dfrac{1}{20}$ thế kỉ = 100 $\times$ $\dfrac{1}{20}$ = 50 năm}$
  $\text{3 giờ 15 phút = 180 phút + 15 phút = 196 phút}$
  $\text{420 giờ = 420 $\times$ 60 = 25.200 phút}$
  $\text{4000 kg = 4000 : 1000 = 4 tấn}$
  $\text{7 tạ 20 kg = 700kg + 20kg = 720kg}$

  Trả lời
 2. Đáp án + Lời giải chi tiết:
  1/4+5/9+3/4
  =(1/4+3/4)+5/9
  =1+5/9
  =14/9
  Vì 1 phút= 60 giây
  =>3×60=180 giây + 25 giây=205 giây
  1/20 thế kỉ = 5 năm
  Vì 1 thế kỉ = 100 năm
  =>ta lấy: (100÷20)×1=5 năm
  3h 15 phút = 95 phút
  420h = 25 200 phút
  4000 kg = 4 tấn
  7 tạ 20 kg = 720 kg

  Trả lời

Viết một bình luận