Tính chu vi hình tròn có đường kính d A) d = 0,8 m B) d = 35 cm C) d =1/3/5 m Giup minh voi minh dang

Tính chu vi hình tròn có đường kính d
A) d = 0,8 m
B) d = 35 cm
C) d =1/3/5 m
Giup minh voi minh dang rat la gapViết một bình luận

Câu hỏi mới