tính chu vi và s hình tròn biết bán kính = 4,2 cm đương kính = 8,6 dm

tính chu vi và s hình tròn biết
bán kính = 4,2 cm
đương kính = 8,6 dm

2 bình luận về “tính chu vi và s hình tròn biết bán kính = 4,2 cm đương kính = 8,6 dm”

 1. a) Chu vi hình tròn là:
  4,2 xx 2 xx 3,14=  26,376 (cm)
  Diện tích hình tròn là:
  4,2 xx 4,2 xx 3,14= 55,3896 (cm²)
  Đáp số
  b)Chu vi hình tròn là:
  8,6 xx 3,14 =  27,004 ( dm )
  Bán kính hình tròn là:
  8,6 : 2 = 4,3 ( dm )
  Diện tích hình tròn là:
  4,3xx 4,xx3,14= 58,0586(dm²)
  Đáp số
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới