Tính diện tích hình chữ nhật có có CD là 3000cm và CR kém CD 1000 cm. ( chuyển sang m )

Tính diện tích hình chữ nhật có có CD là 3000cm và CR kém CD 1000 cm. ( chuyển sang m )

2 bình luận về “Tính diện tích hình chữ nhật có có CD là 3000cm và CR kém CD 1000 cm. ( chuyển sang m )”

 1.                Bài giải 
  Đổi 3000cm = 30m ;  1000cm = 10m
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
        30 – 10 = 20 ( m )
  Diện tích hình chữ nhật là:
        30 x 20 = 600 ( m2 )
             Đáp số 600 m2
  Cho mình xin hay nhất!!
  Chúc bạn học tốt!!
   

  Trả lời
 2. @MinhAnhdayy
  Đổi 3000cm=30m
  Đổi 1000cm=10m
  Chiều rộng của hình chữ nhật là:
     30-10=20\ (m)
  Diện tích của hình chữ nhật là:
     30 xx 20 = 600\ (m^2)
            Đáp số: 600\ m^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới