Tính diện tích hình tam giác ECD. Biết hình chữa nhật ABCD có AB = 25cm, BD = 16 cm

Tính diện tích hình tam giác ECD. Biết hình chữa nhật ABCD có AB = 25cm, BD = 16 cmViết một bình luận

Câu hỏi mới