Tính diện tích hình tam giác MDN biết hình vuông ABCD có cạnh 40cm và BN=NC, BM=MA

Tính diện tích hình tam giác MDN biết hình vuông ABCD có cạnh 40cm và BN=NC, BM=MAViết một bình luận

Câu hỏi mới