Tính diện tích hình thang biết: a. Độ dài 2 đáy là 24cm và 16cm; chiều cao 12cm. b. Độ dài 2 đáy là 8m và 5,2m; chiều cao 3,5

Tính diện tích hình thang biết:
a. Độ dài 2 đáy là 24cm và 16cm; chiều cao 12cm.
b. Độ dài 2 đáy là 8m và 5,2m; chiều cao 3,5mViết một bình luận

Câu hỏi mới