Tính diện tích hình thang biết đáy lớn bằng 3 m 2 cm đáy bé bằng 28 dm chiều cao bằng 2 dm cho 5 sao và 1 cảm ơn

Tính diện tích hình thang biết đáy lớn bằng 3 m 2 cm đáy bé bằng 28 dm chiều cao bằng 2 dm cho 5 sao và 1 cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới