tính diện tích hình thang cân có độ dài 2 cạnh đáy 6 cm và 10 cm , chiều cao 4 cm

tính diện tích hình thang cân có độ dài 2 cạnh đáy 6 cm và 10 cm , chiều cao 4 cm

2 bình luận về “tính diện tích hình thang cân có độ dài 2 cạnh đáy 6 cm và 10 cm , chiều cao 4 cm”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                                            Giải
          Diện tích hình thang là
                {(6+10)x4}:2=32(cm2)
                            Đáp số 32cm2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới