Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy 30 cm 12cm chiều cao 6 cm

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy 30 cm 12cm chiều cao 6 cmViết một bình luận

Câu hỏi mới