Tính diện tích một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m. Người ta sơn trần nhà và 4 mạt

Tính diện tích một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m. Người ta sơn trần nhà và 4 mạt xung quanh. Tính diện tích cần sơn biết diện tích các cửa là 5m2Viết một bình luận

Câu hỏi mới