Tính diện tích tam giác MDC. Biết hình vuông ABCD có cạnh là 20cm và AM = MB, BN = NC.

Tính diện tích tam giác MDC. Biết hình vuông ABCD có cạnh là 20cm và AM = MB, BN = NC.Viết một bình luận

Câu hỏi mới