tính diện tích toàn phần hình lập phương biết diện tích xung quanh hình lập phương là 130 m2

tính diện tích toàn phần hình lập phương biết diện tích xung quanh hình lập phương là 130 m2Viết một bình luận

Câu hỏi mới