Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có: a=3,5m,b=2,6m,h=1,2m a=4,6dm,b=37dm,h=2,5dm

Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có:
a=3,5m,b=2,6m,h=1,2m
a=4,6dm,b=37dm,h=2,5dmViết một bình luận

Câu hỏi mới