tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là 4 dm

tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là 4 dmViết một bình luận

Câu hỏi mới