Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương vó : a) cạnh 3,6 dm b) cạnh 3/4 m

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương vó : a) cạnh 3,6 dm b) cạnh 3/4 mViết một bình luận

Câu hỏi mới