Tính độ dài cạnh hình vuông có chu vi là 144cm. Độ dài cạnh hình vuông đó là ….cm

Tính độ dài cạnh hình vuông có chu vi là 144cm.
Độ dài cạnh hình vuông đó là ….cm

2 bình luận về “Tính độ dài cạnh hình vuông có chu vi là 144cm. Độ dài cạnh hình vuông đó là ….cm”

 1. Bài giải
  Độ dài cạnh hình vuông đó là:
  144:4=36(cm)
               Đáp số: 36cm
  ______________________________________
  Công thức tính chu vi hình vuông: S = axx4
                                                          => a = S : 4
  (S là chu vi, a là độ dài cạnh)

  Trả lời
 2. @$\text{JoonHae}$
  Công thức tính chu vi hình vuông :
  a×4=P ( a là cạnh, P là chu vi )
  => Muốn tìm cạnh hình vuông , ta lấy P:4
  Độ dài cạnh hình vuông đó là :
  144:4=36(cm)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới