tính DT hình tam giác ABC biết cạnh đáy AC là 15,5 cm ,chiều cao BH bằng 2/5 cạnh đáy AC

tính DT hình tam giác ABC biết cạnh đáy AC là 15,5 cm ,chiều cao BH bằng 2/5 cạnh đáy AC

2 bình luận về “tính DT hình tam giác ABC biết cạnh đáy AC là 15,5 cm ,chiều cao BH bằng 2/5 cạnh đáy AC”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều cao BH hình tam giác là:
  15,5 xx 2/5=6,2(cm)
  Diện tích hình tam giác ABC là:
  (15,5 xx 6,2)/2=48,05(cm^2)
  Đáp số: 48,05 \ cm^2

  Trả lời
 2.            giải
  chiều cao BH là:     
      15,5 ÷ 5 ×2 = 6,2 cm
  diện tích hình tam giác là:
       15,5 × 6,2 ÷2 = 48,05 cm²
           đáp số ….
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới