Tính DT hình tròn có CV à 12,56dm Tính BK hình tròn có CV là 18,84 cm Tính chu vi nửa hình tròn có đường kính 5cm, bán kính 6

Tính DT hình tròn có CV à 12,56dm
Tính BK hình tròn có CV là 18,84 cm
Tính chu vi nửa hình tròn có đường kính 5cm, bán kính 6 dm
Tính diện tích hình tròn biết cạnh hình vuôn = 8cm

1 bình luận về “Tính DT hình tròn có CV à 12,56dm Tính BK hình tròn có CV là 18,84 cm Tính chu vi nửa hình tròn có đường kính 5cm, bán kính 6”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)bán kính của hình tròn là:
  12,56:3,14:2=2(dm)
  Diện tích của hình tròn là:
  2x2x3,14=12,56(dm²)
  b)Bán kính hình tròn là:
  18,84:3,14:2=3(cm)
  c)Chu vi nữa hình tròn có đường kính là 5cm là:
  (5.3,14)/2=7,85(cm)                                    (vì chu vi của hình tròn là 5.3,14)
  Chu vi nữa hình tròn có bán kính là 6dm là:
  (6.2.3,14)/2= 18,84(dm)                              (vì chu vi của hình tròn 6.2.3,14)
  (dấu chấm là dấu nhân)
  d)Diện tích hình tròn là:
  8.8.3,14=200,96(cm²)

  #thangbuiduy
  Chucs bn hc tốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới