Tính giá trị biểu thức 7,2 x 2 x 12 + 3,6 x 4 x 67 + 14,4 x 21 =…………….. =…………….. =……………..

Tính giá trị biểu thức
7,2 x 2 x 12 + 3,6 x 4 x 67 + 14,4 x 21
=……………..
=……………..
=……………..

2 bình luận về “Tính giá trị biểu thức 7,2 x 2 x 12 + 3,6 x 4 x 67 + 14,4 x 21 =…………….. =…………….. =……………..”

Viết một bình luận