Tính giá trị biểu thức : 76,5 : 5 – 4 x 2,132 + 3,74

Tính giá trị biểu thức :
76,5 : 5 – 4 x 2,132 + 3,74

2 bình luận về “Tính giá trị biểu thức : 76,5 : 5 – 4 x 2,132 + 3,74”

 1. Giải đáp:
   10,512
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     76,5 : 5 – 4 × 2,132 + 3,74
  = 15,3 – 8,528 + 3,74
  = 6,772 + 3,74
  = 10,512
  Cách làm: Nhân chia trước, cộng trừ sau.
  Chúc bạn học tốt!
   

  Trả lời

Viết một bình luận