Tính nhanh: 2006 x 2007 -3 / 2005 x 2007 +2004

Tính nhanh:
2006 x 2007 -3 / 2005 x 2007 +2004

2 bình luận về “Tính nhanh: 2006 x 2007 -3 / 2005 x 2007 +2004”

 1. Giải đáp:2006 x 2007-3/2005 x 2007+2004
  =2005 x 2007 + 2007-3/2005 x 2007 + 2004
  =2005 x 2007 + 2004/ 2005 x 2007 + 2004
  =1
  chúc bạn học tốt! cho mik xin câu trả lời hay nhất nhé!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới